Hjertebanken en utadrettet diakonal satsing som startet opp i menigheten Fredheim Arena i Sandnes i 2011, i 2013 ble en ny filial åpnet i Bergen gjennom Betlehem (per dags dato innaktiv), og høsten 2015 åpnet en tredje filial opp i Skien gjennom Skien misjonskirke. Så vi er nå ikke lenger en Hjertebank, men et nettverk av filialer rundt omkring i landet.

Bakgrunnen for oppstarten i 2011 var et ønske om å nå ut med godhet til byen vår. Vi hadde et ønske å bli et pulserende slag og et bankende hjerte for avhjelpe de mange behovene som finnes i byen. Gjennom årene har vi f.eks i Sandnes utviklet et nært samarbeid både med kommune, asylmottak, frivillighetssentral, Bo og aktivitetsenter, Frelsesarmeen, Byprestene, hospits m.m. i byen vår.


Vi opplever at at vi får lov både å være med å hjelpe mennesker, og være behjelpelig med å finne måter hver enkelt kan hjelpe andre mennesker på. Ofte er utfordringen slik vi ser det, ikke det at mennesker ikke vil hjelpe, men at de ikke vet hvor og hvordan de skal begynne, Hjertebanken hjelper her gjennom å skape de kontaktene. Kort fortalt fungerer hjertebanken ganske likt en frivillighetssentral hvor du kan sette inn innskudd (dine bidrag) og ta ut uttak (dine hjelpebehov). Evt. kan du stå på en beredskapsliste som vi tar kontakt med ved behov. Du kan i Hjertebanken ta ut fra en bank du selv ikke har satt inn noen ting som helst, vi gir på denne måten bank begrepet en ny forståelse. På samme måte kan du også få oppleve å sette inn bidrag som andre kan ta ut. Hele poenget er at du selv kan bestemme hva slags innskudd du skal sette inn.


Hjertebanken administrere og formidle hjelpebehov og potensielle hjelpere til å utføre omsorg i de byene vi er representert. Hjertebanken jobber aktivt opp mot å opprette kontakt mellom de som vil hjelpe og de som trenger hjelp i menigheten, lokalmiljøet og by.


Vi opplever at Hjertebanken er super nyttig verktøy til å skape kontakt mellom behov og den som ønsker å hjelpe, og derfor deler vi villig videre konseptet og materiell til selvkost med evt. andre menigheter som ønsker å starte det samme.


Ønsker dere å starte Hjertebanken gjennom deres menighet? Ta kontakt med oss på hjertebanken@fredheimarena.no