Vilkår

Hjertebankens tjenester utføres på ikke-kommersielt grunnlag. Alt arbeid vil av den grunn bli utført ved hjelp av frivillige. På dette grunnlaget er partene inneforstått med at arbeidet vil bli utført etter utførerens beste evne,
og at mottageren derfor fraskriver seg et hvert reklamasjonskrav mot mangler ved arbeidet.

Personvernerklæring

Hjertebanken, ved Fredheim Arena, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som innsending av skjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Skjema for uttak og innskudd

Formålet med registreringen er å gi Hjertebanken nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av brukere  samt forbedre tilbud og kvalitet på tjenester og legge til rette for brukere med spesielle behov.

Brukere som velger å benytte seg av våre skjema vil bli spurt om å fylle inn følgende informasjon:

  • Navn
  • Epost
  • Telefonnummer

Ved behov kan dette også registreres om deg:

  • Adresse
  • Eventuell informasjon som er viktig for videre oppfølging
  • Oppmøte/deltakelse
  • Brukerens evaluering av tjenesten

Behandlingsgrunnlag følger av Personvernforordningen 6 (1) b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Navn kan bli gjort tilgjengelig på brukerlister som deles til koordinatorer og frivillige. Personopplysninger lagres frem til at nødvendig statistikk og rapporteringer er gjennomført.

Mailgun er databehandler for eposter. I forbindelse med utsending av eposter fører vi statistikk over bruken, hvor mange som leser og hva som leses. Dette gjør vi får å kunne sikre at informasjon kommer fram og for å gi våre brukere best mulig oppfølging.

Freshdesk er leverandør for saksbehandlingsløsningen. Difi bruker e-postadressene til å distribuere evalueringer i etterkant av kurs og seminar via vår leverandør, Questback.

Sakshåndtering

Freshdesk er leverandør for saksbehandlingsløsningen. Hjertebanken bruker løsningen til å motta og fordele henvendelser, følge opp saker og brukere, håndtere kontaktlister.

Trafikkanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Hjertebanken anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke denne brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin). Disse gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Brukermønstre

Hjertebanken bruker skytjenesten HotJar for å kartlegge brukermønstre. Når du bruker dette nettstedet samler den inn trafikkdata om hvordan brukerne interagerer med nettstedet. Dataene samles inn for å kunne forbedre brukeropplevelsen.

Besøkende er tildelt et unikt identifikasjonsnummer, UUID, som gjør at HotJar kan holde styr på returnerende brukere uten å bruke personopplysninger, som for eksempel IP-adresse.

IP-adressene til besøkende blir alltid anonymisert før informasjonen lagres og bearbeides av HotJar. Dermed kan ikke denne brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Data som samles inn av HotJar blir automatisk sensurert. Dette skjer hos klienten, i nettleseren til den besøkende, som betyr at sensitiv informasjon aldri blir lagret på HotJar sine servere.

All data som HotJar samler inn lagres elektronisk i Irland på Amazon Web Services sin infrastruktur, eu-wesst-1 datasenter. Applikasjonsservere og databaseservere kjører i en Amazon VPC, Virtual Private Cloud. Databasen som inneholder besøks- og bruksdata er bare tilgjengelig fra applikasjonsserverne og ikke fra eksterne kilder. Datalagringsperioden til HotJar er ikke lenger enn 365 dager.