Om oss

Hjertebanken

Kort fortalt fungerer hjertebanken som en frivillighetssentral hvor du kan sette inn innskudd(dine bidrag) og ta ut uttak (dine hjelpebehov). Du kan i Hjertebanken ta ut fra en bank du selv ikke har satt inn noen ting som helst, vi gir på denne måten bank begrepet en ny forståelse. På samme måte kan du også få oppleve å sette inn bidrag som andre kan ta ut. Hele poenget er at du selv kan bestemme hva slags innskudd du skal sette inn.

2016_oktober_11_Maya_152001-small-768x512
Innskudd-1

Hjertebanken en utadrettet diakonal satsing som startet opp i menigheten Fredheim Arena i Sandnes i 2011, høsten 2015 åpnet en filial opp i Skien gjennom Skien misjonskirke. Så vi er nå ikke lenger en Hjertebank, men et nettverk av filialer rundt omkring i landet.

Bakgrunnen for oppstarten i 2011 var et ønske om å nå ut med godhet til byen vår. Vi hadde et ønske å bli et pulserende slag og et bankende hjerte for å avhjelpe de mange behovene som finnes i byen. Gjennom årene har vi f.eks i Sandnes utviklet et nært samarbeid både med kommune, asylmottak, frivillighetssentral, Bo og aktivitetsenter, Frelsesarmeen, Byprestene, hospits m.m. i byen vår.

Hjertebanken er både en fysisk bank og en nettbank som har som oppgave å administrere og formidle hjelpebehov og potensielle hjelpere til å utføre ulike omsorgsoppgaver. Hjertebanken jobber aktivt opp mot å opprette kontakt mellom de som vil hjelpe og de som trenger hjelp både i lokalmiljøet og i menigheten.

Hjertebanken

Hvordan virker det?

Steg 1

Send inn skjema

Fyll ut skjemaet med informasjon om hvor vi kan finne deg og hva slags behov du har.

kelly-sikkema-4JxV3Gs42Ks-unsplash
bonneval-sebastien-uipfy1umamw

Steg 2

La oss finne løsningen

Vi hjelper deg med å finne noen som kan hjelpe deg med dine behov.