Uttak

Hva slags hjelp kan jeg be om?

Her er noen eksempler på type oppdrag vi får inn behov om, med dette er bare eksempler. Så kom gjerne med det behovet du har, så skal du få et svar på om vi kan hjelpe deg med det.

Praktisk

Rengjøring og rydding, klipping av gress, trimming av hekk, luking av bed, male hus + mange andre ting

Sosialt

Vennekontakt, besøksvenn, handlehjelp, turvenn, leksehjelp + mange andre ting

Teknisk

Datahjelp, internetthjelp, hjelp med mobil, reparere datamaskin, installere printer + mange andre ting

Be om hjelp

Utførte oppdrag: